RUS
Назад

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

 

 

Річний звіт ПАТ Запоріжсталь за 2016 р. - розміщений на веб-сторінці 27.04.2018 р.

Річний звіт ПАТ Запоріжсталь за 2016 р. - розміщений на веб-сторінці 27.04.2018 р.(3,59 МБ)


 

Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2016 рік – розміщена на веб-сторінці 27.04.2018 р.

Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2016 рік – розміщена на веб-сторінці 27.04.2018 р. (3,57 МБ)


 

Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2016 рік – розміщена на веб-сторінці 27.04.2018 р.

Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2016 рік – розміщена на веб-сторінці 27.04.2018 р. (3,82 МБ)


 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 05.04.2018-розміщена на веб-сторінці 11.04.2018 р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 05.04.2018-розміщена на веб-сторінці 11.04.2018 р. (309,0 КБ)


 

Перелік афілійованих осіб Товариства станом на 30.06.2017» – розміщений на веб-сторінці 06.07.2017р.

Перелік афілійованих осіб Товариства станом на 30.06.2017» – розміщений на веб-сторінці 06.07.2017р. (238,0 КБ)


 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 19.05.2017р. – розміщена на веб-сторінці 25.05.2017р

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 19.05.2017р. – розміщена на веб-сторінці 25.05.2017р (366,0 КБ)

 


 

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 05.04.2017р.» – розміщена на веб-сторінці 10.04.2017р.

Частки компаній «Запоріжсталь-РС» и «Галс-Інвест» у структурі володіння металургійним комбінатом «Запоріжсталь» перейшли до компаній Brandfeld finance limited (Brandfeld) та Lasartico holdings limited (Lasartico).

Сукупно останні володіють 50,0031% акцій «Запоріжсталі».

Оскільки Metinvest B.V. не є одноосібним власником акцій Brandfeld та Lasartico, ефективна частка володіння Групою Метінвест акціями металургійного комбінату «Запоріжсталь» залишається на попередньому рівні і дорівнює 49,9%.

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 05.04.2017р. – розміщена на веб-сторінці 10.04.2017р. (431,4 КБ)

 

 


 

Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2015 рік. – розміщена на веб-сторінці 29.04.2016 р.

 

Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2015 рік – розміщена на веб-сторінці 29.04.2016 р.

Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2015 рік – розміщена на веб-сторінці 29.04.2016 р. (6,2 МБ)


 

Річний звіт ПАТ «Запоріжсталь» за 2015 рік – розміщений на веб-сторінці 29.04.2016 р

Річний звіт ПАТ «Запоріжсталь» за 2015 рік – розміщений на веб-сторінці 29.04.2016 р (10,3 МБ)


 

Перелік афілійованих осіб Товариства станом на 31 12 2015-розміщено 11.01.2016р

Перелік афілійованих осіб Товариства станом на 31 12 2015-розміщено 11.01.2016р. (229,6 КБ)


 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Запоріжсталь»-розміщено на веб-сторінці 17.09.2015р

 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Запоріжсталь»-розміщено на в….pdf (356,0 КБ)


 

Статут ПАТ Запоріжсталь (шістнадцята редакція) – розміщений на веб-сторінці 14.08.2015

Статут ПАТ Запоріжсталь (шістнадцята редакція) – розміщений на веб-сторінці 14.08.2015 (9,7 МБ)


 

 Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.015-розміщений на веб-сторінці 14.08.2015р.

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.015-розміщений на веб-сторінці 14.08.2015р. (1,4 МБ)

 


 

Протокол №1 позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ Запорожсталь від 07.08.2015р.-розміщенний на веб-сторінці 14.08.2015р.

Протокол №1 позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ Запорожсталь від 07.08.2015р.-розміщенний на веб-сторінці 14.08.2015р. (2,7 МБ)


 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 07.08.2015р. – розміщена  12.08.2015р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 07.08.2015р. – розміщена 12.08.2015р (135,6 КБ)


 

«Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.2015р.» – розміщено на веб-сторінці 20.06.2015р.

 «Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.2015р.» – розміщено на веб-сторінці 20.06.2015р. (219,4 КБ)


 

“Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2014 рік” – розміщена на веб-сторінці 30.04.2015 р.

Uzagalnena_okrema_zvitnist_2014.pdf (1,9 МБ)


 

“Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2014 рік”. – розміщена на веб-сторінці 30.04.2015 р.

Uzagalnena_konsolidovana_zvitnist_2014.pdf (2,1 МБ)


 

“Річний звіт ВАТ «Запоріжсталь» за 2014 рік – розміщений на веб-сторінці 30.04.2015 р

Richniy_zvit_Zaporizhstal_2014.pdf (11,7 МБ)


 

«Інформація щодо відсутності в ВАТ «Запоріжсталь» документів, розміщення інформації про які передбачено на сторінці в мережі Інтернет»

Informaciya_shodo_vidsutnosti_documentiv.pdf (134,8 КБ)


 

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность с отчетом  независимых аудиторов за 2013 г.

uzagalnena_konsolidovana_zvitnist_2013.pdf (1,0 МБ)


 

Аудированная отчетность ОАО “Запорожсталь” за 2013 год

Summary separate FS_UKR 2013.pdf (5,5 МБ)


 

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г. (не проверено аудитом)

Interim FS 2013_RU.pdf (958,4 КБ)


 

Общая информация по выпуску и обслуживанию акций, эмитированных ОАО “Запорожсталь”

Zagalna_informaciya_shhodo_vypusku_ta_obslugovuvannia_akcij_emitovanyh.pdf (215,1 КБ)


 

Приказ Фонда Государственного имущества Украины № 79 -АТ от 30.10.1996р.

Nakaz_Fondu_Derzhmajna_Ukrainy_79-AT_vid_30-10-1996.pdf (585,5 КБ)


 

Устав ОАО “Запорожсталь” от 02.04.2010р. (пятнадцатая редакция)

Statut_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010_(15_redakcija).pdf (1,3 МБ)


 

Положение об Общем собрании акционеров ОАО “Запорожсталь” от 02.04.2010р.

 

Polozhennja_pro_Zagalni_zbory_akcioneriv_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (4,9 МБ)


 

Положение о Наблюдательном (Наблюдательный) совет ОАО “Запорожсталь” от 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Sposterezhnu_(Nagljadovu)_radu_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (2,2 МБ)


 

Положение о Правлении ОАО “Запорожсталь” от 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Pravlinnja_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (2,8 МБ)


 

Положение о Ревизионной комиссии ОАО “Запорожсталь” от 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Revizijnu_komisiju_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (1,5 МБ)


 

Положение о Представительстве ОАО “Запорожсталь” в г. Киеве от 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Predstavnyctvo_VAT_Zaporizhstal_u_m_Kyjevi_vid_02-04-2010.pdf (1,4 МБ)


 

Свидетельство о регистрации выпуска акций от 11.05.2010р.

Svidoctvo_pro_rejestraciju_vypusku_akcij_vid_11-05-2010.pdf (938,6 КБ)


 

Аудиторское заключение о финансовой отчетности ОАО “Запорожсталь” за 2010 год

Audytorskyj_vysnovok_pro_finansovu_zvitnist_VAT_Zaporizhstal_za_2010.pdf (7,6 МБ)


 

Обобщенная отдельная финансовая и консолидированная отчетность ОАО “Запорожсталь” за 2010 год

Uzagalnena_okrema_finansova_ta_konsolidovana_zvitnist_VAT_Zaporizhstal_za_2010.pdf (16,7 МБ)


 

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента от 31.01.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_31-01-2012.pdf (138,8 КБ)


 

Обобщенная консолидированная и отдельная финансовая отчетность ОАО “Запорожсталь” с отчетом независимых аудиторов за 2011 год

Uzagalnena_konsolidovana_ta_okrema_finansova_zvitnistl_za_2011.pdf (19,5 МБ)


 

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2011 год

Richna_informacija_emitenta_cinnyh_paperiv_za_2011.pdf (2,1 МБ)


 

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента от 30.07.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_30-07-2012.pdf (143,5 КБ)


 

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента от 03.08.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_03-08-2012.pdf (139,8 КБ)


 

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента от 29.08.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_29-08-2012.pdf (135,4 КБ)


 

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента от 10.09.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_10-09-2012.pdf (136,0 КБ)


 

Обобщенная отдельная финансовая отчетность отчету независимых аудиторов за 2012 год

Uzagalnena_okrema_finansova_zvitnist_zi_zvitom_nezalezhnyh_audytoriv_za_2012.pdf (2,3 МБ)


 

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность ОАО “Запорожсталь” с отчетом независимых аудиторов за 2012 год

Uzagalnena_konsolidovana_finansova_zvitnist_zi_zvitom_audytoriv_za_2012.pdf (1,7 МБ)


 

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2012 год

Richna_informacija_emitenta_cinnyh_paperiv_za_2012.pdf (86,2 МБ)


 

Перечень аффилированных лиц ОАО “Запорожсталь” по состоянию на 30.06.2014

Perelic_afiliyovanih_osib_VAT_Zaporizhstal_na_30_06_2014 (68,8 КБ)


 

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 (14,9 МБ)

1.       Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2016 рік – розміщена на веб-сторінці 27.04.2018 р.