UKR
Назад

Законодавчі акти

 

Законодавство в сфері електроенергетики

Діяльність в сфері постачання електричної енергії регулюється такими основними актами законодавства:

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Постанова НКРЕ № 28 від 31.08.1996 р. «Правила користування електричною енергією»

НКРЕ. «Договір між  членами Оптового ринку електричної енергії України від 15.11.1996 р.»

Постанова НКРЕ № 631 від 18.06. 2004 р. «Про схвалення примірного договору між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом»

Постанова НКРЕ № 934 від 19.10.2005 р. «Про схвалення примірного договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією»

Постанова НКРЕ №1421 від 29.10.2010 р. «Про затвердження Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж»

Постанова НКРЕКП №504 від 13.04.2017 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії»

Варто зазначити, що Законом «Про ринок електричної енергії», прийнятим Верховною Радою України 13 квітня 2017 року, передбачається розробка істотної кількості нових нормативних актів, які будуть регулювати діяльність суб’єктів ринку електроенергії. Посилання на відповідні документи ми будемо розміщувати на своєму сайті по мірі їх впровадження.