UKR
Назад

Інформація для акціонерів

 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 19.05.2017р. - розміщена на веб-сторінці 25.05.2017р

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 19.05.2017р. - розміщена на веб-сторінці 25.05.2017р (366,0 Кб)

 


 

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 05.04.2017р.» - розміщена на веб-сторінці 10.04.2017р.

Частки компаній «Запоріжсталь-РС» и «Галс-Інвест» у структурі володіння металургійним комбінатом «Запоріжсталь» перейшли до компаній Brandfeld finance limited (Brandfeld) та Lasartico holdings limited (Lasartico).

Сукупно останні володіють 50,0031% акцій «Запоріжсталі».

Оскільки Metinvest B.V. не є одноосібним власником акцій Brandfeld та Lasartico, ефективна частка володіння Групою Метінвест акціями металургійного комбінату «Запоріжсталь» залишається на попередньому рівні і дорівнює 49,9%.

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 05.04.2017р. - розміщена на веб-сторінці 10.04.2017р. (431,4 Кб)

 


 

 

Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2015 рік. – розміщена на веб-сторінці 29.04.2016 р.

Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2015 рік. – розміщена на веб-сторінці 29.04.2016 р (6,8 Мб)


Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2015 рік – розміщена на веб-сторінці 29.04.2016 р.

Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2015 рік – розміщена на веб-сторінці 29.04.2016 р. (6,2 Мб)


Річний звіт ПАТ «Запоріжсталь» за 2015 рік – розміщений на веб-сторінці 29.04.2016 р

Річний звіт ПАТ «Запоріжсталь» за 2015 рік – розміщений на веб-сторінці 29.04.2016 р (10,3 Мб)


 

Перелік афілійованих осіб Товариства станом на 31 12 2015-розміщено 11.01.2016р

Перелік афілійованих осіб Товариства станом на 31 12 2015-розміщено 11.01.2016р (229,6 Кб)


 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Запоріжсталь»-розміщено на веб-сторінці 17.09.2015р

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Запоріжсталь»-розміщено на в....pdf (356,0 Кб)


Статут ПАТ Запоріжсталь (шістнадцята редакція) - розміщений на веб-сторінці 14.08.2015

Статут ПАТ Запоріжсталь (шістнадцята редакція) - розміщений на веб-сторінці 14.08.2015 (9,7 Мб)


 

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.015-розміщений на веб-сторінці 14.08.2015р.

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.015-розміщений на веб-сторінці 14.08.2015р. (1,4 Мб)


 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 07.08.2015р. - розміщена  12.08.2015р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 07.08.2015р. - розміщена 12.08.2015р (135,6 Кб)


«Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.2015р.» - розміщено на веб-сторінці 20.06.2015р. 

«Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.2015р.» - розміщено на веб-сторінці 20.06.2015р. (219,4 Кб)


 

"Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2014 рік" – розміщена на веб-сторінці 30.04.2015 р.

Uzagalnena_okrema_zvitnist_2014_1.pdf (1,9 Мб)


"Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2014 рік". – розміщена на веб-сторінці 30.04.2015 р.

Uzagalnena_konsolidovana_zvitnist_2014_1.pdf (2,1 Мб)


"Річний звіт ВАТ «Запоріжсталь» за 2014 рік – розміщений на веб-сторінці 30.04.2015 р

Richniy_zvit_Zaporizhstal_2014_1.pdf (11,7 Мб)

 


«Інформація щодо відсутності в ВАТ «Запоріжсталь» документів, розміщення інформації про які передбачено на сторінці в мережі Інтернет»

Informaciya_shodo_vidsutnosti_documentiv_1.pdf (134,8 Кб)


Узагальнена консолідована фінансова звітність, підготовлена на основі витягу з перевіреної аудитом консолідованої фінансової звітності, складеної згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності та законодавством України на дату та за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.

uzagalnena_konsolidovana_zvitnist_2013.pdf (1,0 Мб)


Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2013 рік


Загальна інформація щодо випуску та обслуговування акцій, емітованих ВАТ "Запоріжсталь"

Zagalna_informaciya_shhodo_vypusku_ta_obslugovuvannia_akcij_emitovanyh.pdf (215,1 Кб)


Наказ Фонду Державного майна України № 79-АТ від 30.10.1996р.

Nakaz_Fondu_Derzhmajna_Ukrainy_79-AT_vid_30-10-1996.pdf (585,5 Кб)


Статут ВАТ "Запоріжсталь" від 02.04.2010р. (п'ятнадцята редакція)

Statut_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010_(15_redakcija).pdf (1,3 Мб)


Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ "Запоріжсталь" від 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Zagalni_zbory_akcioneriv_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (4,9 Мб)


Положення про Спостережну (Наглядову) раду ВАТ "Запоріжсталь" від 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Sposterezhnu_(Nagljadovu)_radu_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (2,2 Мб)


Положення про Правління ВАТ "Запоріжсталь" від 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Pravlinnja_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (2,8 Мб)


Положення про Ревізійну комісію ВАТ "Запоріжсталь" від 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Revizijnu_komisiju_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (1,5 Мб)


Положення про Представництво ВАТ "Запоріжсталь" у м. Києві від 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Predstavnyctvo_VAT_Zaporizhstal_u_m_Kyjevi_vid_02-04-2010.pdf (1,4 Мб)


Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 11.05.2010р.

Svidoctvo_pro_rejestraciju_vypusku_akcij_vid_11-05-2010.pdf (938,6 Кб)


Протокол № 1 Загальних зборів акціонерів ВАТ "Запоріжсталь" від 02.04.2010р.

Protokol_No_1_Zagalnyh_zboriv_akcioneriv_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (9,3 Мб)


Аудиторський висновок про фінансову звітність ВАТ "Запоріжсталь" за 2010 рік

Audytorskyj_vysnovok_pro_finansovu_zvitnist_VAT_Zaporizhstal_za_2010.pdf (7,6 Мб)


Узагальнена окрема фінансова та консолідована звітність ВАТ "Запоріжсталь" за 2010 рік

Uzagalnena_okrema_finansova_ta_konsolidovana_zvitnist_VAT_Zaporizhstal_za_2010.pdf (16,7 Мб)


Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 31.01.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_31-01-2012.pdf (138,8 Кб)


Узагальнена консолідована та окрема фінансова звітність ВАТ "Запоріжсталь" зі звітом незалежних аудиторів за 2011 рік

Uzagalnena_konsolidovana_ta_okrema_finansova_zvitnistl_za_2011.pdf (19,5 Мб)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Richna_informacija_emitenta_cinnyh_paperiv_za_2011.pdf (2,1 Мб)


Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 30.07.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_30-07-2012.pdf (143,5 Кб)


Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 03.08.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_03-08-2012.pdf (139,8 Кб)


Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 29.08.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_29-08-2012.pdf (135,4 Кб)


Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 10.09.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_10-09-2012.pdf (136,0 Кб)


Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2012 рік

Uzagalnena_okrema_finansova_zvitnist_zi_zvitom_nezalezhnyh_audytoriv_za_2012.pdf (2,3 Мб)


Узагальнена консолідована фінансова звітність ВАТ "Запоріжсталь" зі звітом незалежних аудиторів за 2012 рік

Uzagalnena_konsolidovana_finansova_zvitnist_zi_zvitom_audytoriv_za_2012.pdf (1,7 Мб)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Richna_informacija_emitenta_cinnyh_paperiv_za_2012.pdf (86,2 Мб)


Перелік афілійованих осіб ВАТ "Запоріжсталь" станом на 30.06.2014

Perelic_afiliyovanih_osib_VAT_Zaporizhstal_na_30_06_2014 (68,8 Кб)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (14,9 Мб)