UKR
Назад

Інформація для акціонерів

 

 

Річний звіт ПАТ Запоріжсталь за 2016 р. - розміщений на веб-сторінці 27.04.2018 р.

Річний звіт ПАТ Запоріжсталь за 2016 р. - розміщений на веб-сторінці 27.04.2018 р.(3,59 МБ)


 

Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2016 рік – розміщена на веб-сторінці 27.04.2018 р.

Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2016 рік – розміщена на веб-сторінці 27.04.2018 р. (3,57 МБ)


 

Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2016 рік – розміщена на веб-сторінці 27.04.2018 р.

Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2016 рік – розміщена на веб-сторінці 27.04.2018 р. (3,82 МБ)


 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 05.04.2018-розміщена на веб-сторінці 11.04.2018 р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 05.04.2018-розміщена на веб-сторінці 11.04.2018 р. (309,0 КБ)


 

Перелік афілійованих осіб Товариства станом на 30.06.2017» – розміщений на веб-сторінці 06.07.2017р.

Перелік афілійованих осіб Товариства станом на 30.06.2017» – розміщений на веб-сторінці 06.07.2017р. (238,0 КБ)


 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 19.05.2017р. – розміщена на веб-сторінці 25.05.2017р

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 19.05.2017р. – розміщена на веб-сторінці 25.05.2017р (366,0 КБ)

 


 

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 05.04.2017р.» – розміщена на веб-сторінці 10.04.2017р.

Частки компаній «Запоріжсталь-РС» и «Галс-Інвест» у структурі володіння металургійним комбінатом «Запоріжсталь» перейшли до компаній Brandfeld finance limited (Brandfeld) та Lasartico holdings limited (Lasartico).

Сукупно останні володіють 50,0031% акцій «Запоріжсталі».

Оскільки Metinvest B.V. не є одноосібним власником акцій Brandfeld та Lasartico, ефективна частка володіння Групою Метінвест акціями металургійного комбінату «Запоріжсталь» залишається на попередньому рівні і дорівнює 49,9%.

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 05.04.2017р. – розміщена на веб-сторінці 10.04.2017р. (431,4 КБ)

 

 


 

Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2015 рік. – розміщена на веб-сторінці 29.04.2016 р.

 

Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2015 рік – розміщена на веб-сторінці 29.04.2016 р.

Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2015 рік – розміщена на веб-сторінці 29.04.2016 р. (6,2 МБ)


 

Річний звіт ПАТ «Запоріжсталь» за 2015 рік – розміщений на веб-сторінці 29.04.2016 р

Річний звіт ПАТ «Запоріжсталь» за 2015 рік – розміщений на веб-сторінці 29.04.2016 р (10,3 МБ)


 

Перелік афілійованих осіб Товариства станом на 31 12 2015-розміщено 11.01.2016р

Перелік афілійованих осіб Товариства станом на 31 12 2015-розміщено 11.01.2016р. (229,6 КБ)


 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Запоріжсталь»-розміщено на веб-сторінці 17.09.2015р

 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Запоріжсталь»-розміщено на в….pdf (356,0 КБ)


 

Статут ПАТ Запоріжсталь (шістнадцята редакція) – розміщений на веб-сторінці 14.08.2015

Статут ПАТ Запоріжсталь (шістнадцята редакція) – розміщений на веб-сторінці 14.08.2015 (9,7 МБ)


 

 Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.015-розміщений на веб-сторінці 14.08.2015р.

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.015-розміщений на веб-сторінці 14.08.2015р. (1,4 МБ)

 


 

Протокол №1 позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ Запорожсталь від 07.08.2015р.-розміщенний на веб-сторінці 14.08.2015р.

Протокол №1 позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ Запорожсталь від 07.08.2015р.-розміщенний на веб-сторінці 14.08.2015р. (2,7 МБ)


 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 07.08.2015р. – розміщена  12.08.2015р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 07.08.2015р. – розміщена 12.08.2015р (135,6 КБ)


 

«Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.2015р.» – розміщено на веб-сторінці 20.06.2015р.

 «Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів ВАТ Запоріжсталь 07.08.2015р.» – розміщено на веб-сторінці 20.06.2015р. (219,4 КБ)


 

“Узагальнена окрема фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2014 рік” – розміщена на веб-сторінці 30.04.2015 р.

Uzagalnena_okrema_zvitnist_2014.pdf (1,9 МБ)


 

“Узагальнена консолідована фінансова звітність зі звітом незалежних аудиторів за 2014 рік”. – розміщена на веб-сторінці 30.04.2015 р.

Uzagalnena_konsolidovana_zvitnist_2014.pdf (2,1 МБ)


 

“Річний звіт ВАТ «Запоріжсталь» за 2014 рік – розміщений на веб-сторінці 30.04.2015 р

Richniy_zvit_Zaporizhstal_2014.pdf (11,7 МБ)


 

«Інформація щодо відсутності в ВАТ «Запоріжсталь» документів, розміщення інформації про які передбачено на сторінці в мережі Інтернет»

Informaciya_shodo_vidsutnosti_documentiv.pdf (134,8 КБ)


 

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность с отчетом  независимых аудиторов за 2013 г.

uzagalnena_konsolidovana_zvitnist_2013.pdf (1,0 МБ)


 

Аудированная отчетность ОАО “Запорожсталь” за 2013 год

Summary separate FS_UKR 2013.pdf (5,5 МБ)


 

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г. (не проверено аудитом)

Interim FS 2013_RU.pdf (958,4 КБ)


 

Общая информация по выпуску и обслуживанию акций, эмитированных ОАО “Запорожсталь”

Zagalna_informaciya_shhodo_vypusku_ta_obslugovuvannia_akcij_emitovanyh.pdf (215,1 КБ)


 

Приказ Фонда Государственного имущества Украины № 79 -АТ от 30.10.1996р.

Nakaz_Fondu_Derzhmajna_Ukrainy_79-AT_vid_30-10-1996.pdf (585,5 КБ)


 

Устав ОАО “Запорожсталь” от 02.04.2010р. (пятнадцатая редакция)

Statut_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010_(15_redakcija).pdf (1,3 МБ)


 

Положение об Общем собрании акционеров ОАО “Запорожсталь” от 02.04.2010р.

 

Polozhennja_pro_Zagalni_zbory_akcioneriv_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (4,9 МБ)


 

Положение о Наблюдательном (Наблюдательный) совет ОАО “Запорожсталь” от 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Sposterezhnu_(Nagljadovu)_radu_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (2,2 МБ)


 

Положение о Правлении ОАО “Запорожсталь” от 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Pravlinnja_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (2,8 МБ)


 

Положение о Ревизионной комиссии ОАО “Запорожсталь” от 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Revizijnu_komisiju_VAT_Zaporizhstal_vid_02-04-2010.pdf (1,5 МБ)


 

Положение о Представительстве ОАО “Запорожсталь” в г. Киеве от 02.04.2010р.

Polozhennja_pro_Predstavnyctvo_VAT_Zaporizhstal_u_m_Kyjevi_vid_02-04-2010.pdf (1,4 МБ)


 

Свидетельство о регистрации выпуска акций от 11.05.2010р.

Svidoctvo_pro_rejestraciju_vypusku_akcij_vid_11-05-2010.pdf (938,6 КБ)


 

Аудиторское заключение о финансовой отчетности ОАО “Запорожсталь” за 2010 год

Audytorskyj_vysnovok_pro_finansovu_zvitnist_VAT_Zaporizhstal_za_2010.pdf (7,6 МБ)


 

Обобщенная отдельная финансовая и консолидированная отчетность ОАО “Запорожсталь” за 2010 год

Uzagalnena_okrema_finansova_ta_konsolidovana_zvitnist_VAT_Zaporizhstal_za_2010.pdf (16,7 МБ)


 

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента от 31.01.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_31-01-2012.pdf (138,8 КБ)


 

Обобщенная консолидированная и отдельная финансовая отчетность ОАО “Запорожсталь” с отчетом независимых аудиторов за 2011 год

Uzagalnena_konsolidovana_ta_okrema_finansova_zvitnistl_za_2011.pdf (19,5 МБ)


 

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2011 год

Richna_informacija_emitenta_cinnyh_paperiv_za_2011.pdf (2,1 МБ)


 

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента от 30.07.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_30-07-2012.pdf (143,5 КБ)


 

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента от 03.08.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_03-08-2012.pdf (139,8 КБ)


 

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента от 29.08.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_29-08-2012.pdf (135,4 КБ)


 

Особая информация об изменении состава должностных лиц эмитента от 10.09.2012р.

Osoblyva_informacija_pro_zminu_skladu_posadovyh_osib_vid_10-09-2012.pdf (136,0 КБ)


 

Обобщенная отдельная финансовая отчетность отчету независимых аудиторов за 2012 год

Uzagalnena_okrema_finansova_zvitnist_zi_zvitom_nezalezhnyh_audytoriv_za_2012.pdf (2,3 МБ)


 

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность ОАО “Запорожсталь” с отчетом независимых аудиторов за 2012 год

Uzagalnena_konsolidovana_finansova_zvitnist_zi_zvitom_audytoriv_za_2012.pdf (1,7 МБ)


 

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2012 год

Richna_informacija_emitenta_cinnyh_paperiv_za_2012.pdf (86,2 МБ)


 

Перечень аффилированных лиц ОАО “Запорожсталь” по состоянию на 30.06.2014

Perelic_afiliyovanih_osib_VAT_Zaporizhstal_na_30_06_2014 (68,8 КБ)


 

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 (14,9 МБ)