UKR
Назад

Енергосбереження

Один з пріоритетних напрямків діяльності «Запоріжсталі» - підвищення енергоефективності та раціональне використання ресурсів.

Система енергетичного менеджменту комбінату пройшла сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту ISO 50001 , що дозволяє досягти істотної економії енергоресурсів за рахунок застосування кращої управлінської практики і без значних вкладень. Система енергетичного менеджменту дозволяє знижувати собівартість і енергоємність продукції, витрати на енергоносії, удосконалює поводження з відходами та забезпечує виконання вимог щодо зниження викидів парникових газів.

У числі ключових енергозберігаючих проектів, які успішно впровадив МК «Запоріжсталь», - введення в експлуатацію установки вдування пиловугільного палива, що дозволило комбінату повністю відмовитися від споживання природного газу в доменному виробництві. У цілому для підприємства це дало істотний ефект. Так, споживання природного газу на підприємстві в 2012 році склало 332 млн кубометрів, в 2013 році - 236 млн кубометрів.

Ще більш істотний енергозберігаючий ефект матиме, запланований на перспективу, перехід з мартенівського способу виплавки сталі на конвертерний.

Також на підприємстві приділяють істотну увагу раціональному використанню електроенергії та інших видів енергоресурсів.

Енергозберігаючі заходи, здійснювані в різних структурних підрозділах МК «Запоріжсталь» на постійній основі дозволили в 1 кварталі 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 скоротити споживання природного газу на 18 % на тлі збільшення обсягів виробництва продукції на 5 %.

Також на підприємстві приділяють істотну увагу раціональному використанню електроенергії та інших видів енергоресурсів.

Енергозберігаючі заходи, заплановані на 2014 рік:

• Подача коксового газу на повітронагрівачі доменних печей;

• Подача коксового газу за запальні горни агломашин;

• Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку енергетичних ресурсів;

• Будівництво НТА - 4 з установкою регенерації сірчаної кислоти.

На МК «Запоріжсталь » активно залучають персонал у вирішення питань з енергозбереження . Наприклад, на підприємстві проводять спеціальний конкурс. Авторів реалізованих проектів з підтвердженим економічним ефектом преміюють.

У 2013 році на Запоріжсталі» подано більше 80 пропозицій , що не вимагають витрат, і спрямованих на зниження споживання паливно -енергетичних ресурсів, а також шість інвестиційних проектів.