ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КОМБІНАТУ

Про те, які важливі проекти розвитку інформаційних технологій будуть реалізовані і введені в експлуатацію протягом цього року на комбінаті «Запоріжсталь», розповів головний спеціаліст з інформаційних технологій Сергій Федчун.
– На початку цього року ІТ-службою фінансової дирекції комбінату вже зроблені перші важливі кроки по реалізації ІТ-стратегії підприємства.

У січні введені в дію регламенти «Управління доступом до ІТ-послуг», «Управління змінами ІТ-послуг», «Управління ІТ-проектами».

Метою даних регламентів є визначення правил і принципів взаємодії працівників комбінату з ІТ-службою, підвищення прозорості та керованості функціонування ІТ-сервісів і процесів внесення змін в інформаційну систему.

Виконуються проекти з модернізації інформаційної інфраструктури. В результаті реалізації цих проектів працівники комбінату отримують можливість використання сучасних інструментів обробки інформації.

Заплановано й виконуються роботи з розвитку мережевої інфраструктури – 120 проектів по створенню і модернізації мережевих підключень.

Одним з важливих етапів ІТ-стратегії є модернізація інформаційної системи комбінату (КІС).

Для підготовки плану розвитку КІС в 2014 році були виконані наступні завдання:

– проведено анкетування керівників і фахівців функціональних дирекцій,

– визначено пріоритети завдань і ключові напрямки розвитку КІС,

– сформовані проекти функціональних дирекцій комбінату.

Визначено основні напрямки розвитку КІС на 2014 рік, це:

– автоматизація завдань управління виробничим обліком,

– автоматизація завдань фінансового і управлінського планування та обліку,

– виконання вимог законодавства,

– розвиток систем MES рівня,

– підготовка до впровадження SAP.

У підсумку на 2014 рік функціональними дирекціями було ініційовано 66 проектів, які і увійшли в план розвитку інформаційної системи комбінату.

При цьому 24 проекту отримали найвищий пріоритет і підтримку Генерального директора комбінату.

Серед цих проектів можна виділити наступні завдання:

• Проект «Оперативні калькуляції». Розпочато наказом по комбінату і обумовлений необхідністю щодобового аналізу собівартості продукції для оперативного прийняття управлінських рішень.

• Проект «Візуалізація технологічних процесів і стану виробництва». В рамках проекту спільно з АСУТП виконується розробка інформаційної системи, в якій в режимі on-line буде показано стан роботи основних виробничих агрегатів. Передбачається оперативний аналіз показників роботи цеху: виробництво, простий, витрата енергоресурсів, оперативна собівартість, відвантаження продукції.

• Розвиток системи вагового господарства. Мета проекту – створення єдиного програмного забезпечення ваговимірювального комплексу комбінату з урахуванням уніфікації порядку роботи з вагами і вимог інформаційної безпеки.

• Автоматизована система управління простоями технологічного обладнання. Проект започаткований з метою підвищення ефективності ремонтної діяльності і передбачає автоматичну реєстрацію простоїв, їх обов’язкову класифікацію та підготовку аналітичної звітності по простоям.

• Підготовка до впровадження SAP. Впровадження єдиних довідників контрагентів, банків і номенклатур SAP MDG.

• Облік інвестиційних ТМЦ. Завдання проекту досить широкі, але однією з ключових є розподіл і контроль видачі ТМЦ за проектами капітального будівництва та заявками цехів.

• Трансфертне ціноутворення. Проект пов’язаний з необхідністю врахування операцій з трансфертного ціноутворення та надання відповідної звітності до податкових органів.

• Система розрахунку премії по КПЕ. Організація індивідуальної та загальноцехової інформованості в частині фактичного досягнення планових показників преміювання.

• Впровадження системи оплати праці за грейдами. Проект пов’язаний з переходом оплати праці за грейдовою системою і вже практично завершено.

• Мільйон з охорони праці найкращим бригадам. Проект передбачає розробку інформаційної системи по формуванню необхідної інформації в рамках нової ініціативи «Мільйон з охорони праці».

Для реалізації плану розвитку інформаційної системи визначено трудовитрати, пріоритетність і послідовність виконання робіт, розрахований ресурс робочого часу. Виходячи з цього, сьогодні я можу сказати, що план реальний і немає перешкод для виконання всіх поставлених завдань в строк.

Menu