Основні підсумки зборів наступні:

  • Відмінено затверджений позачерговими Загальним зборами акціонерів від 30.07.2008р. розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів за 2007 рік в сумі 553 779 тис. грн.
  • Затверджено наступний розподіл чистого прибутку, отриманого за підсумками 2007 року:

– на поповнення резервного фонду – 26,1 млн. грн.;

– на технічне переозброєння, реконструкцію, модернізацію (інвестиції у власне виробництво) – 487,1 млн. грн.;

– придбання корпоративних прав – 40, 6 млн. грн.

  • Затверджено нові редакції Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Спостережну (Наглядову) раду.
  • Внесені зміни до Положеннь про відокремлені структурні підрозділи.
Menu