Правління ВАТ «Запоріжсталь» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 2 вересня 2010 року о 14 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 17, Палац культури Металургів.

Порядок денний:

1. Про приведення організаційно — правової форми Товариства у відповідність до змін у чинному законодавстві України.

2. Про зміну найменування Товариства.

3. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

4. Про зміни у складі Спостережної (Наглядової) Ради Товариства, обрання та відкликання членів Спостережної (Наглядової) Ради Товариства.

5. Про затвердження Положення про Спостережну (Наглядову) Раду Товариства у новій редакції.

6. Про затвердження Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.

7. Про збільшення розміру статутного фонду (капіталу) Товариства шляхом збільшення кількості акцій

8. Про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.

9. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані з розміщенням акцій Товариства.

На виконання умов статті 40 Закону України «Про господарські товариства» ВАТ «Запоріжсталь» повідомляє, що мотивом збільшення статутного фонду (капіталу) Товариства є підвищення рівня його капіталізації.

Збільшення статутного фонду (капіталу) пропонується шляхом (способом) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, за рахунок додаткових грошових внесків акціонерів. Планований розмір збільшення статутного фонду (капіталу) Товариства складає 132 184 089,25 грн. (сто тридцять два мільйони сто вісімдесят чотири тисячі вісімдесят дев’ять гривень 25 копійок).

Проект змін до Статуту ВАТ «Запоріжсталь», у зв’язку зі збільшенням статутного фонду (капіталу), передбачає викладання статті 5 Статуту Товариства в наступній редакції:

“5.1 Статутний фонд (капітал) Товариства становить 793 104 534 гривень.

5.2. Статутний фонд (капітал) Товариства поділено на 3 172 418 136 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (25 копійок) кожна. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.”

У зв’язку зі збільшенням Статутного фонду (капіталу) додатково випускається 528 736 357 (п’ятсот двадцять вісім мільйонів сімсот тридцять шість тисяч триста п’ятдесят сім) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування. Загальна номінальна вартість акцій, що випускаються додатково, становить 132 184 089,25 грн. (сто тридцять два мільйони сто вісімдесят чотири тисячі вісімдесят дев’ять грн. 25 копійок).

Номінальна вартість однієї акції не змінюється і дорівнює 0,25 грн. (25 копійок).

Всі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, згідно з чинним законодавством України. Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, протягом установленого для цього терміну подається заява, укладається договір купівлі — продажу акцій та здійснюється оплата акцій за ціною не нижче номінальної.

Підписка на акції здійснюється у два етапи:

перший етап: початок з 01 жовтня 2010 року , закінчення — 15 жовтня 2010 року (включно);

другий етап: початок з 16 жовтня 2010 року, закінчення — 17 жовтня 2010 року (включно).

Акціонери Товариства при збільшенні статутного фонду (капіталу) шляхом випуску додаткової кількості акцій не зазнають збитків.

Реєстрація акціонерів 2 вересня 2010 року з 10-00 до 13-30 в приміщенні ПК Металургів.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково — доручення, оформлене у встановленому порядку. Ознайомитись з документами, пов`язаними з порядком денним зборів, можливо за місцезнаходженням Товариства: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, б. 72, 31 серпня — 1 вересня 2010 року.

Правління ВАТ «Запоріжсталь»

Menu