МК «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» УСПІШНО ПРОЙШОВ СЕРТИФІКАЦІЮ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ЗА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТОМ ISO 50001:2011

У середині травня представники сертифікаційного органу – компанії «ТЮФ Зюд Україна» – проводили оцінку області поширення і меж Системи енергоменеджменту (СЕнМ) на МК «Запоріжсталь». В ході проведення аудиту фахівцями компанії дана позитивна оцінка побудови та впровадження на комбінаті Системи енергоменеджменту. Результат – підприємству видано міжнародний сертифікат, що підтверджує відповідність СЕнМ МК «Запоріжсталь» вимогам стандарту ISO 50001.

Аудиторами «ТЮФ Зюд Україна» позитивно відзначено індивідуальний підхід МК «Запоріжсталь» в інтерпретації питань енергозбереження. На комбінаті відзначається позитивна тенденція до постійного поліпшення показників енергоефективності. У 1 кварталі 2013 року МК «Запоріжсталь» скоротив на 9,8% енергоємність виробленої металургійної продукції при одночасному збільшенні обсягів виробництва. Енергоємність продукції в 1 кварталі 2013 року склала 21,9 ГДж/т проти 24,27 ГДж/т за аналогічний період 2012 року.

Впровадження заходи щодо використання коксового газу в обтискному цеху, дозволило в квітня 2013 року зменшити споживання природного газу, більш ніж в три рази (факт 275 тис. куб. м проти запланованих 833 тис. куб. м).

Menu