Інформаційна довідка

Стратегія розвитку підприємства тісно пов’язана з екологічною модернізацією і реконструкцією в усіх напрямках виробництва, політика комбінату спрямована на постійне зменшення екологічного впливу діяльності підприємства на навколишнє природне середовище.

Було зазначено, що інвестиції в екологічну модернізацію  ПАТ «Запоріжсталь» з 2012 року склали вже понад 15 млрд. грн. Саме завдяки цьому, на комбінаті спостерігається стійка тенденція скорочення викидів в атмосферне повітря за рахунок високої соціальної відповідальності керівництва, яке, не дивлячись на локдаун економіки нашої країни, докладає максимальних зусиль, спрямованих на зменшення негативного впливу виробничої діяльності та поліпшення стану довкілля.

За останні 5 років скорочення викидів забруднюючих речовин склали більш ніж 8,8 тис. т/рік, а у порівнянні з 2010 р. – майже на 20 тис. т/рік.

Зазначено, що комбінат впроваджує природоохоронні заходи по усіх переділах виробництва: агломераційному, доменному, сталеплавильному, прокатному.

Оскільки близько 80% загальних обсягів викидів комбінату складають викиди агломераційного виробництва, найбільша увага на сьогодні приділяється реконструкції саме аглофабрики комбінату.

Агломераційний цех. У період 2013-2018 рр. ПАТ «Запоріжсталь» виконана повна екологічна модернізація аглофабрики з будівництвом нових високоефективних газоочисток на всіх шести агломашинах (із застосуванням рукавних фільтрів для очищення від пилу і абсорберов – для очищення від сірчистого ангідриду). У результаті реконструкції норматив викидів по пилу знижений із 180 мг/м3 до 50 мг/м3.

Качанюк І.Л. (Начальник агломераційного цеху) зазначив, що проектами передбачені і працюють системи рециркуляції технологічних газів під укриття аглострічки з метою скорочення викидів СО за допомогою допалу в шарі шихти.

Виконання технологічного заходу щодо організації рециркуляції аглогазів дозволило додатково скоротити викиди газоподібних забруднюючих речовин СО і NOx, очищення від яких сьогодні неможливе.

У 2018 р виконано захід по шихтовому відділенню агломераційного цеху: оснащені фільтруючим обладнанням бункери звороту №№1-4 (плоскорукавний фільтр) і конвеєри №№24-33 (10 точкових фільтрів), у результаті чого значно поліпшені умови праці на робочих місцях і досягнуто скорочення виділень пилу в атмосферне повітря, отримані надійні показники ефективної роботи фільтруючого обладнання.

На сьогодні завершуються роботи з оснащення новим аспіраційним обладнанням коксо-дробарного відділення.

У 2018 -2019 р.р. виконані роботи з оснащення виробничих дільниць аглоцеху системами вакуумного прибирання пилу, яка передбачає збір і повернення в технологічний процес просипу пилу і матеріалу з перекриттів і технологічного обладнання агломераційного цеху. Даний захід дозволив поліпшити умови праці, зменшити стан запиленості робочих зон, а також виключило вірогідність вторинного пиління і забруднення атмосферного повітря.

Також у 2018 р. запущена в роботу нова газоочисна установка за агломашиною №1, яка побудована за аналогією, після отримання позитивного досвіду експлуатації ГОУ за агломашинами № 2-6. Реалізація цього заходу дозволила підприємству виконати взяті на себе зобов’язання щодо зниження техногенного навантаження на регіон.

Разом загальна сума витрат по агломераційному цеху склала
1086,1 млн. грн.

Доменний цех. У період 2014-2017 рр. проведено реконструкцію і будівництво сучасних газоочисних установок за трьома з чотирьох доменних печей. Ливарні двори і бункерні приміщення ДП-2, 3, 4 оснащені високоефективними рукавними фільтрами.

У листопаді 2014 р. були введені в експлуатацію аспіраційні установки від шихтоподачі і ливарного двору ДП-4 з використанням найсучасніших технологічних рішень з очищення газів. Підбункерні приміщення і ливарний двір доменної печі №4 оснащені високоефективними рукавними фільтрами. Замість встановленого нормативу в 50 мг/м3, фактично досягнуто після виконання заходу 20-30 мг/м3.

Рукавні фільтри з імпульсною регенерацією показали свою надійність, вони енергоефективні, вловлюють дрібнодисперсний пил, а система пневмотранспорту повертає її у виробництво.

Крім цього, аспірація оснащена сучасною системою автоматизації і управління, приладами контролю кінцевої запиленості.

За власною ініціативою в 2016-2017 рр. комбінатом додатково виконано екологічний захід, який не увійшов у дозвільні документи і Публічні програми, а саме: реалізовано захід з будівництва аспіраційних установок від ливарних дворів доменних печей №№ 2,3 з використанням найсучасніших рукавних фільтрів за аналогією позитивного досвіду експлуатації аспіраційних установок за доменною піччю № 4,  які були побудовані в 2014 році.

Витрати на реконструкцію склали близько 80 млн. грн.

Прокатне виробництво. У прокатному виробництві – комбінат виконав переведення з сірчано-кислого травлення на соляно-кислотне. Завдяки реалізації цього проекту, було припинено скидання відпрацьованих травильних розчинів і промивних вод у річку Дніпро. Всі нові джерела викидів в атмосферне повітря оснащені сучасними аспіраційними установками.

Витрати на виконання заходу склали 850,2 тис. грн.

Екологічний ефект – скорочення обсягу скидання оборотної води на
1,5 млн.м3 і скорочення викидів сірчаної кислоти в атмосферне повітря на 75 т/рік.

Також у 2018 р. виконано захід з будівництва насосної станції для повернення виробничих вод комбінату, що надходять з випуску №2 (Північний) у р. Дніпро. Захід дозволив повторно використовувати умовно-чисті води у виробництві і скоротити скидання на 5 млн.м3/рік. Інвестиції підприємства складають 58 млн. грн.

Навіть сьогодні, незважаючи на світову пандемію та економічну кризу,
ПАТ «Запоріжсталь» щосили продовжує докладати максимальних зусиль щодо збереження виробництва і трудового колективу, справно наповнюючи бюджети усіх рівнів, та при цьому не зупиняючи реконструкцію виробництва. Крім загальнообов’язкових природоохоронних заходів, ПАТ «Запоріжсталь» постійно працює над скороченням власного впливу на навколишнє природне середовище шляхом удосконалення існуючих технологій та впровадження додаткових заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Шкарупа О.Г. (Директор з охорони праці, промислової безпеки та          екології)   наголосив, що незважаючи на те, що основні виробництва комбінату вже оснащені надсучасними газоочисними установками, однак у 2020-2021 р.р. комбінат продовжує удосконалюватися і шукати способи зниження впливу на довкілля.

Так, в агломераційному виробництві найближчим часом планується введення в експлуатацію оновленої аспіраційної системи очищення газів від місць вивантаження агломерату з хвостових частин агломашин, якою передбачено по суті будівництво нової потужної ГОУ. Основною метою модернізації аспіраційної системи вловлювання викидів пилу від хвостових частин агломашин є забезпечення надійної і постійної експлуатації існуючого пилоочисного устаткування, враховуючи його багатолітній термін використання, за рахунок зменшення навантаження на існуюче пилоочисне устаткування; забезпечення аспірації газів, у тому числі від робочих місць подрібнення агломерату та їх очищення від пилу від хвостових частин агломашин №1-2 за рахунок встановлення рукавних фільтрів, які вже довели свою високу надійність та ефективність при очищенні агломераційних газів та на сьогодні мабуть є найкращім нашим досвідом  в очищенні газів.

В агломераційному цеху на сьогодні завершені будівельні роботи та проводиться підключення та тестування мереж аспірації хвостових частин агломашин і місць перевантаження агломерату в хопери.

Витрати на виконання заходу на сьогодні склали близько 235 млн. грн.

У доменному виробництві, як відомо, вже три печі оснащені надсучасними газоочисними установками, проте з метою скорочення викидів пилу при завантаженні доменних печей у 2020 р. були встановлені бар’єрні укриття приймальної воронки на ДП-2, 3, 4. Такі бар’єрні загородження підвищують в цілому ефективність роботи аспірацій доменних печей і знижують ймовірність пиління в атмосферне повітря при завантаженні доменних агрегатів шихтовими матеріалами.

Крім стандартних робіт з підтримки основних фондів і превентивному обслуговуванні газоочисного устаткування з метою підтримки його стабільних проектних показників роботи, які проводяться регулярно, на «Запоріжсталі» також уже не перший рік реалізується програма з енергозбереження, яка приносить хороші результати.

Крім цього, розуміючи, що транспорт також є значним вкладником в забруднення навколишнього природного середовища, на ПАТ «Запоріжсталь» розроблена програма модернізації локомотивного парку, в рамках якої передбачено ремоторизацію рухомого складу підприємства на сучасні силові установки виробництва США компанії Cummins. Забезпечення тепловозів новими двигунами дозволить скоротити витрату палива до 12%, споживання мастила – до 60%, що забезпечить істотне скорочення концентрації СО і оксидів азоту в вихлопних газах, та попередить забруднення ґрунту і водойм. На сьогодні ремоторизовано вже 6 одиниць техніки на загальну суму понад 50 млн. грн.

Також комбінат продовжує виконувати захід з технічного переозброєння водоочисного обладнання – в рамках комплексної програми екологічної модернізації підприємства в 2017-2019 рр. введено в експлуатацію два сучасних фільтр-преса на оборотному циклі водопостачання газоочисної установки мартенівських печей. У листопаді 2017р. введено в експлуатацію фільтр-прес №1 типу ФКМ -75-1200-30-В112-Р замість фільтр-пресу типу ФПАКМ – 25. У червні 2019р. введено в експлуатацію фільтр-прес №2. Виконана реконструкція оборотного циклу. Введено в експлуатацію три нових фільтр-преси.

Витрати склали понад 30 млн. грн.

Екологічний ефект: Завдяки реконструкції збільшується відвантаження залізовмісного шламу, який використовується у виробництві та покращується якість зворотних вод на випуску в р. Дніпро. Встановлення одного фільтр-пресу підвищує відвантаження шламу на 30%.

Отже, наше підприємство докладає максимум власних зусиль щодо скорочення навантаження на навколишнє природне середовище за всіма напрямками діяльності – від технологічної складової до логістичної.

Щодо сталеплавильного виробництва:

Найбільш масштабним та пріоритетним екологічним проектом модернізаційної програми, яка виконується на комбінаті, є реконструкція сталеплавильного виробництва з подальшим виведенням з експлуатації мартенівських печей.

Реконструкція сталеплавильного переділу – великомасштабний захід, який є завершальним етапом у великій програмі екологічної реконструкції комбінату, в яку вже інвестовано понад 1 млрд. гривень власних коштів підприємства.

Загальний бюджет проекту становить на сьогодні близько
1,5 млрд. дол. США.

За роки пошуку коштів на будівництво конвертерного комплексу комбінат реалізовує ту частину проекту, яку може профінансувати самостійно:

– виконано розробку проектної документації;

– отримані висновки комплексної експертизи проектної документації;

– здійснена підготовка будівельного майданчика;

– виконано будівництво нової автодороги (для закриття Північного шосе, де в перспективі будуть розташовуватися об’єкти ККЦ), проводиться перенесення об’єктів, що потрапляють у зону будівництва.

Також розробляється базисний інжиніринг по проекту, деталізація обладнання, розташування обладнання, організація (коригування) СЗЗ. Триває пошук коштів для інвестування в реконструкцію комплексу.

У січні 2017 р проведені громадські слухання по проекту, в яких взяли участь представники обласної та міської влади, експерти-екологи України, представники науки, громадськість Запоріжжя.

Обов’язковою умовою для видачі кредитів комбінату є взаєморозуміння між підприємством та державною владою, відсутність конфронтації та дотримання природоохоронного законодавства в особі підприємства. Видача кредитів супроводжується комплексними аудитами підприємства закордонними незалежними компаніями на предмет виявлення будь-яких ризиків.

Меню